Klavír pro Boleslav

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z.s. byl založen a registrován v lednu 2018. Navázal tak na činnost stejnojmenného spolku, který působil v Mladé Boleslavi před více než 100 lety. Za svůj prvořadý cíl si, kromě všeobecné podpory kultury v regionu, předsevzal navázat na vynikající tradici koncertů, které se uskutečnily v Městském divadle za účasti umělců světového formátu.

Rozhodnutí navrátit koncerty do krásných prostor zdejšího divadla, které bylo navrženo a postaveno pro činohru i operu, předcházela jednání s ředitelstvím MDMB, která byla vstřícná a úspěšná a byla příslibem pro další kroky.

Vzhledem k tomu, že většina komorních koncertů se neobejde bez klavíru, požádali jsme Miroslava Sekeru o revizi všech nástrojů, které jsou v Mladé Boleslavi k dispozici. Závěr byl skličující, nejmladší nástroj je z roku 1939 a žádný není ve stavu, kterému by pomohla generální oprava. Rozhodnutí zakoupit nový nástroj bylo vynucené, přišlo však ve chvíli, kdy Škoda Auto otevírala Nadační fond na podporu rozvoje regionu Mladoboleslavska. Náš plán korespondoval se zaměřením fondu a stal se tak trochu i pilotním projektem.

K tomuto základnímu příslibu finanční pomoci, bez něhož bychom pravděpodobně nebyli schopni nákup klavíru uskutečnit, se se svojí významnou pomocí přihlásily i Město Mladá Boleslav a Středočeský kraj. Město, které je vlastníkem budovy divadla, nám vyšlo vstříc nejen peněžní dotací, ale i při řešení technických problémů souvisících s umístěním rozměrného a cenného nástroje v omezených prostorách divadla.

Následoval výběr nástroje, s nímž znovu pomohl Miroslav Sekera. Po několika návštěvách v Hradci Králové byl vybrán středně velký koncertní klavír Petrof Monsoon v ceně 1,837 mil. Kč. Firma Petrof jej zapůjčila Spolku přátel umění na období 3 měsíců, takže všechny benefiční koncerty zazní již na novém nástroji. V dané chvíli jsou pokryty přibližně 2/3 celkové ceny, zbývající část máme v úmyslu získat ze sbírky mezi členy SPUMB, veřejnou sbírkou a výnosem z benefičních koncertů.


Klavír Petrof P 237 MONSOON

Splněný sen profesionálů

Klavír Monsoon se pyšní svým vytříbeným, vyrovnaným zvukem, jež nejlépe vynikne ve velkých hudebních síních a nahrávacích studiích. Má charakteristický romantický tón, svou bezchybnou dynamikou a repeticí poskytuje hudebníkům dokonalý prostor pro vyjádření svých pocitů. Jedná se o nástroj, na jehož stavbě se podílejí ti nejlepší a nejzkušenější mistři řemesla. Představuje optimální poměr mezi velikostí a výkonem.

Benefiční koncerty

Spolek přátel umění uspořádal sérii benefičních koncertů, které zazněly již na novém, vypůjčeném nástroji. Výtěžek z akcí byl věnován na zakoupení klavíru Monsoon společnosti Petrof. Děkujeme vám za vaši podporu.

Partneři akce

Děkujeme partnerům akce za podporu.


Slavnostního předání klavíru

Záznam ze dne 3.12.2020 na YouTube kanále Nadačního fondu ŠKODA AUTO: